Rekisteriseloste

päivitetty 11.02.2021

Projektivisio Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Sivustojamme on www.projektivisio.fi.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Projektivisio Oy
Y-tunnus: 2502147-3
Karhunkatu 10 A 3, 33530 Tampere
toimisto@provis.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sami Perkko
sami.perkko@provis.fi / +358 50 3717576

3. REKISTERIN NIMI

Projektivision Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien Projektivision Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen
käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Osoitetiedot
Y-tunnustiedot
Tilatut palvelut/tuotteet

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta Projektivisio Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä,
tai palveluiden laskutusvaiheessa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Projektivisio Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

v

Kokemusta

yli

Leikkaussalia

yli

Kuvaushuonetta